Отбелязване на 3 март в нашето училище

Трети март – величествена дата, на която цяла България свежда чела пред един народ, чиято музика е била звън на мечове, свистене на стрели, гърмежи на топчета. По повод 144 години от Освобождението на България от османско владичество във фоайето на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ бе подредена изложба с рисунки и черешовото топче. Проведоха се мероприятия и инициативи в редица класове, с които отбелязаха възкресението на българската държава, оставена близо 500 години без своя политическа и духовна свобода.