План-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година

План-прием в VIII клас

План-прием в VIII клас

 

ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО

Важна информация за прием в VIII клас

Важна информация за прием в VIII клас

Заповед с график на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

Заповед с график на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

Работно време при подаване на документите за участие в първи и трети етап

Работно време при подаване на документите за участие в първи и трети етап

Времето и мястото на изпълнение на задълженията на длъжностните лица, които приемат и въвеждат заявленията и документите е както следва:

За участие в първи етап на класиране:

05.07.2022г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;

06.07.2022г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;

07.07.2022г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;

За участие в трети етап на класиране:

26.07.2022г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;

27.07.2022г. – от 08:00 часа до 18:00 часа;

Място на изпълнение на задълженията на длъжностните лице – зала 201.