Откриване на „Зелен оазис – класна стая на открито“

Днес с тематичен урок, посветен на народните будители, в Средно училище „Св.Паисий Хилендарски“ открихме нашия „Зелен оазис – класна стая на открито“. На откриването присъстваха официални гости от общинска администрация гр. Кресна, както и учители от нашето училище.
Урокът се проведе в 1.а и 1.б клас от дванадесетокласничките Андрия Лазарова и Евгения Юрукова. Учениците от първи клас бяха запознати с делото на българските просветители, книжовници и революционери, като отговаряха на въпроси, свързани с тях.
С помощта на своите учители учениците създадоха своя книжка, посветена на народните будители.
В края на часа ученичките от 12. клас запознаха първокласниците със символиката на хляба според традициите на българина. Те им обясниха, че когато започваме ново начало или откриваме нов обект, го правим с питка.
Класната стая на открито е реализирана по спечелен проект към Mинистерството на околната среда и водите.