Открит урок на тема „Разпознавам изреченията в българския език“

На 01.12.22 г. се проведе открит урок по Български език и литература на тема „Разпознавам изреченията в българския език“, представен пред директора Василка Петрова и представители на методическото обединение на началните учители в СУ “ Св. Паисий Хилендарски“ от г-жа Ваня Иванова.
Второкласниците показаха завидни знания. Методите, с които си послужи г-жа Иванова, бяха иновативни. С решаване на кръстословица учениците достигнаха до темата на урока.
Бяха използвани и междупредметни връзки с предметите Родинознание и Четене.
В края на часа, предварително разделени на два отбора, учениците изпълниха поставените им задачи, след което се самооцениха и поставиха оценка на противниковия отбор. Разбира се последно думата имаше класният ръководител, който даде отлична оценка и на двата екипа.