Обучение на педагогическия колектив за работа с дигиталната раница edu.mon.bg

Днес 25.03.2023г. в нашето училище се проведе вътрешноинституционално обучение за работа с дигиталната раница на МОН – EDU.MON.BG. Педагогическият колектив се запозна с възможностите на платформата, която предлага:
– Богат набор от дигитално образователно съдържание;
– Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи;
– Домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място;
– Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик.
Освен тях бе представен продуктът Mozabook, който има богата интерактивна среда за работа с увлекателно разработени ресурси.
Обучението проведоха г-жа Василка Петрова, г-жа Драгомира Тасева и г-н Васил Калугеров.
Всички участници заявиха, че обучението е било ползотворно и ще приложат наученото в своята работа.