Международен ден на толерантността

Среща-беседа с г-жа Величка Бенгюзова – секретар на МКБППМН към община Кресна по повод 16 ноември – Международен ден на толерантността.