Световен ден за борба със СПИН

Световният ден за борба със СПИН ежегодно се отбелязва на 1 декември и е посветен на повишаване осведомеността за СПИН-пандемията, причинена от разпространяването на вируса ХИВ. Правителствени и неправителствени организации по света обикновено отбелязват този ден с лекции за болестта, както и контрола и превенцията ѝ.
Учениците от нашето училище под ръководството на г-жа Таня Пискова, медицинските лица и съвместно с БЧК, раздадоха символични червени лентички във всички обществени сгради в гр.Кресна – общината, училището, банката и аптеките, в израз на съпричастност и като акт за информираност и ангажираност на обществото.