Публикации

Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение от 6.12.21г. (нова)

Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение от 6.12.21г. (нова) ...
Повече информация
/ Съобщения

Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение от 29.11.21г. до 3.12.2021г.

Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение от 29.11.21г. до 3.12.2021г ...
Повече информация
/ Съобщения

Дати за провеждане на олимпиади – общински кръг

Дати за провеждане на олимпиади - общински кръг ...
Повече информация
/ Съобщения

Заповед за обучение в електронна среда на 22.11.21г.

Заповед за обучение в електронна среда на 22.11.21г ...
Повече информация
/ Съобщения

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка (считано от 22.11.2021г.)

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка (считано от 22.11.2021г.) ...
Повече информация
/ Съобщения