Публикации

10.10.2017г. Ученически съвет в училището

В СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Кресна започва да функционира Ученически съвет. Той има за цел да стимулира учениците за себеизява и отговорно гражданско поведение ...
Повече информация
/ Новини, Съобщения

29.09.2017 Сформирани клубове за учебната 2017-2018г. по Проект “Твоят час”

За учебната 2017/ 2018  година в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна ще работят следните клубове: № Клас (от-до) Име на ръководителя на дейност Име ...
Повече информация
/ Новини, Съобщения

Електронен дневник в нашето училище

От 2017-2018 учебна година се въвежда електронен дневник Shkolo.bg в СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Кресна. С новите промени в Наредба №8 на МОН училищата ...
Повече информация
/ Новини, Съобщения

Анкети за качеството на обучение

Уважаеми учители, родители и ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, във връзка с провеждащия се процес на самооценяване в нашето училище, моля да изразите ...
Повече информация
/ Съобщения

11.09.2017г. Учителите от СУ „Св. Паисий Хилендарски” се отказват от букетите за 15-ти септември в полза на засегнатите от пожара

Във връзка със стартиралата национална кампания за възстановяване  на щетите от пожара, възникнал на 24.08.2017г. на територията на общината,  директорката и учителите от СУ „ ...
Повече информация
/ Съобщения