Материална база

СУ „Св. Паисий Хилендарски” разполага с 4 етажна масивна сграда, публична общинска собственост, оборудвана с локално парно, телефонна и интернет мрежа. Четирите корпуса съставляващи училището са основно ремонтирани в периода 2006 – 2008 година, като е осигурена отлична работна среда и оптимални условия за протичане на учебно-възпитателния процес. Училището разполага с 24 класни стаи и 14 броя кабинети по биология, изобразително изкуство, физика, химия, музика, дървообработване, металообработване, готварство, 3 кабинета по информационни технологии, оборудвани с  30 компютри и 4 принтерa. За провеждане на определени извънкласни форми на обучение, информационни и медийни кампании и обществени мероприятия, в училището е обзаведена и оборудвана конферентна зала с 30 седящи места. За провеждане на презентации и пресконференции има на разположение 2 преносими компютъра и 2 мултимедийни проектора. Във връзка с изискванията на Наредба №6 от 19.08.2002 г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в СУ „Св. Паисий Хилендарски” е обособен логопедичен кабинет, а 2 стаи са приспособени за работа с деца със СОП.