Учители и администрация

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ПОРТФОЛИО

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране.

РЪКОВОДСТВО

1

Борис Иванов

Директор

Портфолио

2

Василка Петрова

Заместник директор по учебната дейност и учител по математика и информационни технологии

Портфолио

УЧИТЕЛИ

3

Снежана Санданска

Старши учител начален курс

Портфолио

5

Соня Бойкова

Старши учител начален курс

Портфолио

6

Цветана Петрова

Старши учител начален курс

Портфолио

7

Анелия Стоянова

Старши учител начален курс

Портфолио

8

Маргарита Славчова Манова

Старши учител начален курс

Портфолио

9

Евгения Петкова

Учител начален курс

Портфолио

10

Христо Стоянов

Старши учител начален курс

Портфолио

11

Мариана Вацова

Старши учител начален курс

Портфолио

12

Бойко Ребреев

Старши учител начален курс

Портфолио

13

Величка Костадинова

Учител начален курс

Портфолио

14

Адриана Живкова

Старши учител начален курс

Портфолио

15

Милена Иванова

Учител по изобразително изкуство

Портфолио

16

Ваня Иванова

Учител начален курс

Портфолио

17

Валентин Янев

Старши учител начален курс

Портфолио

18

Драгомира Тасева

Учител по математика

Портфолио

19

Величка Петрова

Учител прогимназиален курс

Портфолио

20

Гергана Петкова

Старши учител по български език и литература

Портфолио

21

Мая Митова

Старши учител по български език и литература

Портфолио

22

Владислава Памуклийска

Учител по английски език в начален курс

Портфолио

23

Кръстенка Иванова

Старши учител по английски език

Портфолио

24

Васил Калугеров

Старши учител по английски език

Портфолио

25

Камелия Спасова

Старши учител по математика

Портфолио

26

Вера Ангелова

Учител по математика и ИТ

Портфолио

27

Антон Тимов

Старши учител по история

Портфолио

28

Екатерина Димитрова

Учител по география и икономика

Портфолио

29

Кристина Христова

Учител по български език и литература

Портфолио

30

Димитър Лазаров

Учител по физика и астрономия

Портфолио

31

Георги Петков

Старши учител по музика

Портфолио

32

Даниела Велева

Старши учител по труд и техника

Портфолио

33

Иван Златков

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Портфолио

34

Ирина Лисичкова

Старши учител по руски език и възпитател прогимназиален курс

Портфолио

35

Таня Пискова

Старши учител по БЗО

Портфолио

36

Анелия Стефанова

Учител по английски и немски език

Портфолио

37

Надежда Божкова

Учител начален курс

Портфолио

38

Григор Григоров

Учител по физическо възпитание и спорт

Портфолио

АДМИНИСТРАЦИЯ

39

Мария Костова

Завеждащ административна служба

40

Василка Стоилкова

Главен счетоводител

41

Николай Янчев

Касиер домакин