Учители и администрация

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ПОРТФОЛИО

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране.

РЪКОВОДСТВО

Василка Петрова

Директор, учител по математика и информационни технологии

Портфолио

Драгомира Тасева

Заместник директор, Информатика и информационни технологии

Портфолио

УЧИТЕЛИ

Снежана Санданска

Начален курс

Портфолио

Соня Бойкова

Начален курс

Портфолио

Цветана Петрова

Начален курс

Портфолио

Юлия Янева

Начален курс

Портфолио

Ваня Ангелова

Начален курс

Портфолио

Евгения Петкова

Начален курс

Портфолио

Илияна Андонова

Начален курс

Портфолио

Мариана Вацова

Начален курс

Портфолио

Бойко Ребреев

Начален курс

Портфолио

Величка Костадинова

Начален курс

Портфолио

Адриана Живкова

Начален курс

Портфолио

Милена Иванова

Изобразително изкуство

Портфолио

Ваня Иванова

Начален курс

Портфолио

Валентин Янев

Начален курс

Портфолио

Величка Петрова

Прогимназиален курс

Портфолио

Гергана Петкова

Български език и литература

Портфолио

Мая Митова

Български език и литература

Портфолио

Владислава Памуклийска

Английски език в начален курс

Портфолио

Кръстенка Иванова

Английски език

Портфолио

Васил Калугеров

Английски език

Портфолио

Камелия Спасова

Математика

Портфолио

Вера Ангелова

Математика

Портфолио

Антон Тимов

История

Портфолио

Екатерина Димитрова

География и икономика

Портфолио

Кристина Христова

Български език и литература

Портфолио

Димитър Лазаров

Физика и астрономия

Портфолио

Георги Петков

Музика и ФВС

Портфолио

Даниела Велева

Труд и техника, технологии

Портфолио

Иван Златков

Физическо възпитание и спорт

Портфолио

Ирина Лисичкова

Руски език

Портфолио

Таня Пискова

БЗО

Портфолио

Анелия Стефанова

Немски език

Портфолио

Надежда Божкова

Начален курс

Портфолио

Снежана Ташева

Начален курс

Портфолио

Милена Лазарова

Начален курс

Портфолио

Божидар Харисков

Информационни технологии

Портфолио

Григор Григоров

Физическо възпитание и спорт

Портфолио

Валентин Богоев

Педагогически съветник

Портфолио

Виктория Иванова

Ресурсен учител

Портфолио

Спас Елинов

Ресурсен учител

Портфолио

АДМИНИСТРАЦИЯ

Мария Костова

Завеждащ административна служба

Василка Стоилкова

Главен счетоводител

Николай Янчев

Касиер домакин