Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 3. до 12. клас

ВАЖНО!!! Във връзка с решение на Общински кризисен щаб и Заповед № РД09-3375 / 23.11.2020г. на МОН от 24.11.2020 г. до 06.12.2020 г. учениците от 3 до 12 клас преминават на обучение в електронна среда.

План за работа на училището през учебната 2020- 2021 година в условията на COVID- 19

План за работа на училището през учебната 2020- 2021 година в условията на COVID- 19 Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с Read More …