План за организирането, провеждането и отчитането на квалификация

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификация 2021-2022