Стипендии

Стипендии 2023-2024

Съобщение

Съобщение за учениците, желаещи да получават стипендия

Учениците, желаещи да получават стипендия през първи учебен срок на учебната 2023/2024 г., могат да се запознаят с Критериите за отпускане на стипендии на ученици от сайта на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна, раздел Стипендии. В срок до 16.10.2024 г. учениците, желаещи да участват в класиране, подават съответния вид заявление, придружено с необходимите документи.

Заявления без необходимите придружаващи ги документи няма да бъдат разглеждани от комисията !!!

2023-2024 първи срок

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024

Заявление деца с един родител

Заявление деца с един родител – СВАЛИ

 

Заявление деца с ТЕЛК

Заявление деца с ТЕЛК – СВАЛИ

 

Заявление за предотвратяване на отпадането

Заявление за предотвратяване на отпадането – СВАЛИ

 

Заявление отличен успех

Заявление отличен успех- СВАЛИ

 

 

Заявление за еднократно отпускане

Заявление за еднократно отпускане – СВАЛИ

 

Заявление за еднократно отпускане за постигнати резултати

Заявление за еднократно отпускане за постигнати резултатиСВАЛИ