НВО 4. клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Дати за провеждане на национално 

външно оценяване 4. клас 2022/2023 г.

ПРЕДМЕТ

ДАТА

Български език и литература

29 май 2023 г.

Начало: 10:00ч.

Математика

30 май 2023 г.

Начало: 10:00ч.

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година