Материална база

СУ „Св. Паисий Хилендарски” разполага с 4 етажна масивна сграда, публична общинска собственост, оборудвана с локално парно, телефонна и интернет мрежа. Четирите корпуса съставляващи училището са основно ремонтирани в периода 2006 – 2008 година, както и 2018г., като е осигурена отлична работна среда и оптимални условия за протичане на учебно-възпитателния процес. Училището разполага с 24 класни стаи и 14 броя кабинети по биология, изобразително изкуство, физика, химия, музика, 3 кабинета по информационни технологии, оборудвани с 24 компютри, 6 принтерa, 2 МФУ, които могат да се използват за целите на проекта. За провеждане на определени извънкласни форми на обучение, информационни и медийни кампании и обществени мероприятия, в училището е обзаведена и оборудвана конферентна зала с 30 седящи места. За провеждане на презентации и пресконференции има на разположение преносими компютри и мултимедийни проектори. Целият педагогически състав има на разположение служебни лаптопи за изпълнение на своите задължения. Психологът и педагогическият съветник имат свои кабинети, в които провеждат дейностите по подкрепа и работа с учениците.
В СУ „Св. Паисий Хилендарски” работят добре подготвени кадри – учители, педагогически съветник, психолог, ресурсни учители, както и административен персонал, които ще подпомагат изпълнението на проекта.