Международен проект за младежки обмен „Силата на общността“

От 25 юли до 2 август 2023 г. наши ученици участваха в международния проект за младежки обмен „Силата на общността“ по линия на Еразъм+ в Калошемен, Унгария. В продължение на 8 дни нашите ученици заедно с ученици от Унгария и Турция развиваха следните умения:
– Общуване на английски език;
– Гражданска компетентност и социални умения;
– Предприемачески умения и управление на собственото време;
– Запознаване с културното наследство на страната;
– Дигитални компетенции;
– Знания за опазване на околната среда и прилагането им на практика.
Запознахме се с културните забележителности и историята на столицата на Унгария, Будапеща, а също и на градовете Нирехаза и Нирбатор.
Дейностите за постигане на целите бяха разнообразни. Използваха се игрови похвати за развиване на социалните и предприемачески умения. Чрез неформални методи учениците опознаваха своите силни и слаби страни.
Учениците ни представиха фолклорното ни наследство чрез танци и песни.