Самостоятелна форма

Правила за организиране на СФО

График за провеждане на СФО за учебната 2023-2024г., януарска сесия

Заповед за провеждане на СФО за учебната 2023-2024г., януарска сесия
Конспекти СФО 9 клас Профил Софтуерни и хардуерни науки – РИЧЕ
Конспекти СФО 10. клас Профил Софтуерни и хардуерни науки – РИЧЕ
Конспекти СФО 11. клас Профил Чужди езици – РИЧЕ
Конспекти СФО 12. клас Профил Икономическо развитие