История на училището

ИСТОРИЯ НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – гр.Кресна

Училището носи името на Паисий Хилендарски – българският народен будител и духовник. Неговата „История славяноболгарская” дори и днес, два века след създаването й продължава да говори живо и непосредствено на нашето време. От нея ние знаем, че не е достатъчно само да си роден в родината, за да се наречеш българин. Трябва да помним историята си, да се гордеем с нея.

А историята на нашето училище започва през 1924 година. Първите стъпки на новото училище били плахи и неуверени. То се състояло от 4 класа, слети в една паралелка и се помещавало в тясна пристройка към дома на местния селянин Иван Георгиев. През 1925год. броя на учениците нараства на 39, а учителка е Радка Стефанова. През следващите години учениците са разделени в две паралелки с по два класа, поради което и учителите стават двама – за главен учител е назначен Тодор Шандоров от гр. Щип. След година училището се премества в къщата на Никола Миладинов и с помощта на дарения са закупени училищни пособия.

Малкото село Крива ливада расте. През 1934г. то е признато за гарово и е преименувано на с. Гара Пирин. По това време училището заема долния етаж в къщата на Михаил Марков. 1938г. е нов етап в развитието му – премества се в собствена сграда. По този повод главният учител Слави Георгиев е записал: „Гордеем се с новото училище. От широките му прозорци, отворени на юг, към бялото море, ще се разнасят над Пирин и Малешевия крилатите наши песни”.

През 1973 година започва строителството на нова училищна сграда. След 4 год. строежът е завършен и така през 1977 г. новата училищна сграда започва да функционира.

Училището носи името на големия български възрожденец отец Паисий Хилендарски (1722 – 1773 г) , който пръв пише историята на своя народ и го призовава да се гордее със своята народна принадлежност.  Идеите, които изразява в своята „История славянобългарска” карат много учени да го определят за основоположник на българското Възраждане.

На 1 октомври 1978г. в чест на 100–годишнината от избухването на Кресненско-Разложкото въстание, с указ на Държавния съвет с.Гара Пирин е признато за град с име Кресна.

През 1980 год. училището става гимназия. През 1990 г. основно училище отец Паисий е преименувано на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”, а от август 2016 на СУ “Св. Паисий Хилендарски”.