Using mobile apps in classes

ПРОЕКТ „USING MOBILE APPS IN CLASSES“

ПРОЕКТ „USING MOBILE APPS IN CLASSES“

ПРОЕКТ „USING MOBILE APPS IN CLASSES“

ЕРАЗЪМ+, 2018-1-CZ01-KA229-048205_5

 

 


ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА – БАРСЕЛУШ, ПОРТУГАЛИЯ

25.11.2018 – 1.12.2018,

„Използване на мобилни приложения в класната стая“

Сайт на проекта: https://mobileappsclasses.home.blog/

От 25 ноември до 1 декември гимназия Escola Secundária de Barcelinhos в Барселос, Португалия, бе домакин на международна среща на учители от Португалия, Македония, Чехия и България.

Целта на този проект е: да изследва мобилните приложения в контекста на класната стая; развиване на цифрови умения; насърчаване на изучаването и приложимостта на мултидисциплинарни концепции като физика, математика, компютърни науки, чужди езици, езикови и комуникационни умения на английски език.

1-ви ден, 26.11. В първия ден от срещата всяко училище представи своята страна, както и своето училище. По много интересен начин се представиха учителите. За да се направи връзка със социалните функции на интернет, бе използван конец, който накрая оформи мрежа на участниците и показа, че всички биха могли да общуват и да обменят идеи в обща среда.

В ранния следобед, координаторът от Чехия представи бъдещите дейности по проекта и бяха уточнени сроковете. На работната среща бяха изготвени списъци на участниците и бяха определени отговорниците за конкретните дейности.

След това домакините предложиха на участниците да посетим забележителностите на град Брага.

2-ри ден, 27.11. Вторият ден от нашето посещение в Барселос започна с представяне на мобилни приложения, разработени от ученици. Първото приложение бе свързано с програма за виртуална реалност, разработена за туристически цели. Ученици бяха заснели в 360 градусова панорама град Барселос, включваща най-известните забележителности на града. Идеята е туристическите флаери и брошури да останат в историята. За 1 евро всеки посетител в туристическа агенция би могъл чрез комплект очила за виртуална реалност в рамките на 3 минути да разгледа избран град, преди да реши да го посети. За изработване на видео се използват фотоапарати и дронове, за да се заснемат 360 градусовите видеа.

Второто приложение бе автомобилно рали за Андроид операционна система. За да бъде разработено е необходимо изучаване на програмен език и създаване на алгоритми за определяне на действието на автомобила спрямо реакциите на потребителя.

Третото приложение също бе игра, разработена от ученици, в която се използва мобилната платформа Unity. За нейното разработване също е необходимо познаване на основните принципи на програмирането и работата с алгоритми.

След това посетихме час по информационни технологии, в който ни бе представена платформата за създаване на мобилни приложения MIT App Inventor. Учениците бяха от 10, 11 и 12 клас. След като Руи Баптиста ни запозна с основните стъпки за създаване на мобилно приложение, ни бе дадена възможност да направим 3 приложения в рамките на един час.

В ранния следобед от велосипедния клуб на училището ни бяха осигурили велосипеди, с които направихме обиколка на Барселос. С тях отидохме в кметството на града, където бяхме топло посрещнати от заместник кмета с ресор „Образование и култура“ д-р Мария Армандина Салейро. Тя направи приветствие към участниците в проекта, както и към учениците. Пожела ни да работим съвместно и в бъдеще, а към учениците отправи пожелание да се стремят да постигат все по-големи успехи.

След това посетихме Политехническия институт на Кавадо и Аве. Бяхме посрещнати от Директора на института, който ни показа няколко лаборатории за разработване на иновативни технологии в сферата на медицината, разработка на прототипи на дронове, разработване на мобилни приложения за обучение на футболни треньори, както и софтуер за аптеки и банки. Представиха ни специалностите в института и двугодишната им програма за ученици, 6 месеца от която е практика във софтуерни фирми.

3-ти ден, 28.11. На третия ден от нашето посещение заминахме за Мая, Порто, където по програма посетихме Образователен иновативен център за обучение на учители. Лекторът по време на визитата бе Марко Бенто – изследовател от Отдел „Образователни технологии“ към Университета в Миньо. Той , съвместно с негов колега от същия университет, показаха на участниците как се работи с платформата Padlet. Дадена ни бе възможност да качим в платформата свое 30-секундно видео и участвахме в интерактивна игра, базирана на Kahoot.

След това посетихме едно от началните училища в Мая, Порто, където същите разработчици ни показаха как в учебния процес при работата на второкласници, е внедрен практически друг техен проект SUPERTABi. Впечатление ни направи осигуреността на учениците с таблети и пособия за пълноценна работа на учителите с цел постигане на резултати чрез използване на иновативни методи. Запознаха ни с няколко вида иновативни сценарии:

– Обърнато учене;

– Дигитално разказване на истории;

– Базирано на игри обучение;

– Проектно базирано обучение.

4-ти ден, 29.11. На четвъртия ден от посещението започнахме по програма с разглеждане на културните забележителности на Барселос. Първо домакините ни показаха пазара на града, който се провежда всеки четвъртък. Там ученици от професионален профил „Туризъм“ към училището домакин ни изнесоха различни беседи с какво е популярен пазара, а именно местни занаяти като грънчарство, плетене на кошници, както и производители на земеделска продукция.

След това разгледахме местната църква, както и Двореца на херцозите на Браганца.

В ранния следобяд започнахме дейностите по проекта. Професор Ана Медейрос, експерт по иновации в образованието, ни представи работа с приложенията Padlet и Socrative. По време на работилницата „Използване на мобилни приложения в цласовете“ ни бе дадена възможност да създадем свои електронни ресурси в Padlet. След това всеки участник създаде свои списък с материали, които да ползва в час.

При работата със Socrative участниците създадохме модел на електронен тест и придобихме умения как да приложим на практика наученото.

Денят завърши с традиционната обмяна на идеи между учителите по време на следобедния чай.

5-ти ден, 30.11. В последния ден от нашето посещение заминахме за град Фамаликао, Област Брага. Там посетихме Фамасет, компания специализирана изцяло в разработване на интерактивни дисплеи за нуждите на различни сектори. Основните сектори, в които Фамасет, основана през 1995г, е съсредоточила своите усилия, са:

– бизнес разработки, съвместно с Майкрософт;

– банкови терминали;

– хотелско оборудване с интерактивни дисплеи;

– туризъм – интерактивни терминали;

– здравеопазване – хардуер за аптеки;

– образование. Проектът, който разработва компанията, е „Класна стая на бъдещето“

На участниците бе представено тяхното решение в сферата на образованието, което елиминира нуждата от компютър по време на учебния процес. Дадена ни бе възможност да видим как на практика би могъл да се приложи техния продукт според нуждите на преподавателя, като самия софтуер позволява адаптиране към различни ситуации.

След като се върнахме в училището, направихме анализ на изпълнените дейности през седмицата и направихме конферентна връзка по Скайп с партньорите от Турция, за да координираме предстоящите дейности.

В края на срещата, португалските партньори връчиха на участниците сертификати за присъствие и ни благодариха за активното участие във всички дейности. Участниците от своя страна също благодариха за топлото посрещане, както и за много добрата организация. Всички се разделиха с пожелание за бъдещи ползотворни срещи в името на доброто партньорство.

 

ФИНАЛ НА ПРОЕКТА

ФИНАЛ НА ПРОЕКТА

„Училището ни успешно завърши работата по проект „Използване на мобилни приложения в клас“ по програма „Еразъм +“. Всяко от училищата партньори от гр. Пилзен (Чехия), гр. Барселош ( Португалия), гр. Тетово (Македония), гр. Истанбул (Турция) и гр. Кресна (България) представи избрано мобилно приложение, с което са изработени учебни материали. Проектите по програма „Еразъм +“ са чудесна възможност за учениците ни да говорят на английски език, за опознаване на дружи култури както и да създават добри приятелства с ученици от чужбина.