За учителите

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ:

ОПИСАНИЕ

ВРЪЗКА

Електронно учебно съдържание

http://www1.znam.bg/zmonres/edu/

http://www.abritvs.com/

http://uchitel.start.bg/

http://www.znam.bg/com/

http://ucha.se/

Сайт с помощни материали за ДЗИ по БЕЛ

http://www.myschoolbel.info/

Българският сайт по математика

http://www.math10.com/bg/

Виртуална библиотека

http://chitanka.info/

Виртуална библиотека „Словото“ си е поставила за цел да публикува в интернет всички значими произведения на бъл­гар­ската лите­ратура.

http://www.slovo.bg/

Електронни книги

http://www.e-bookbg.com/

Виртуална икономическа игра

http://www.bg.kapilands.eu/

Помощни материали по информатика и ИТ

http://www.phys.uni-sofia.bg/~burova/index.html

http://www.mgu.bg/drugi/ebooks/hristov/index.htm

http://forums.softvisia.com/

Първият български интернет сайт за видео уроци по математика

http://www.videouchitel.com/bg/index.html

Общност Начално образование

1. http://bglog.net/nachobrazovanie/

2. https://sites.google.com/site/mpetrishka/home

3. http://buhal.net/

4. http://dechica.com/

Материали по География и История

http://geografiaistoria.blogspot.com/

http://socialninauki.com/

http://history.rodenkrai.com/new/

http://www.lostbulgaria.com/

Химия

http://orgchemistry.getika.com/index.php?page=home

http://www.chem-bg.com/

http://himia.start.bg/

http://chemistry.pmgbs.com/index.php

Физика

http://physics-bg.org/y/index.php?pid=9

https://sites.google.com/site/saitnahrnikolov/spisk/1/1-3

Математика и физика

http://www.solemabg.com/

Биология и химия

http://biologia.start.bg/

http://resursi.e-edu.bg/zmon/action/goToProgram?id=Prog9.901

Музика

http://www.azpeq.com

Изобразително изкуство

http://detstvoto.net/index.php?newsid=2790