План прием в 8. клас

ПЛАН-ПРИЕМ В 8. КЛАС

Заповед за утвърден държавен план-прием в 8. клас в Област Благоевград за учебната 2023-2024г.

Приложение към заповед за утвърден държавен план-прием в 8. клас в Област Благоевград за учебната 2023-2024г.

Важна информация за прием в 8. клас

Заповед с график на дейностите по приемане на ученици в 8. клас