Профил на купувача

Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна, ПК 2840, ул. „Цар Борис III“ 12, тел. 07433/22-43, 23-52, e-mail: info-105101@edu.mon.bg  уебсайт: www.soukresna.com


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки ВИЖ


 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА


Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Описание: Предмет на поръчката е „Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm, със съдържание на сяра- 0.001%, маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна за отоплителен сезон 2015/2016г. Количество до 18 000 литра. Посоченото количество е прогнозно и възложителят си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.

Състояние: Възложена 

Решение от 20.11.2015г.- ВИЖ

Договор от 02.12.2015г. ВИЖ 

Информация за сключен договор от 08.12.2015 ВИЖ 

Информация за извършено плащане ВИЖ

Информация за изпълнен договор ВИЖ


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА


Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Описание: Предмет на поръчката е „Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm, със съдържание на сяра- 0.001%, маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ „Св. Паисий Хилендарски““, гр. Кресна за отоплителен сезон 2014/2015г. Количество до 18 000 литра. Посоченото количество е прогнозно и възложителят си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.

Състояние: Възложена 

Решение от 09.12.2014г.- ВИЖ

Договор от 27.01.2015г. ВИЖ 

Информация за сключен договор от 27.01.2015 ВИЖ 

Информация за извършено плащане от 09.04.2015 ВИЖ

Информация за изпълнен договор от 17.04.2015 ВИЖ


  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА


Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Описание: Предмет на поръчката е „Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm, със съдържание на сяра- 0.001%, маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ „Св. Паисий Хилендарски““, гр. Кресна за отоплителен сезон 2013/2014г. Количество до 20 000 литра.

Състояние: Възложена 

Решение – ВИЖ

Информация за сключен договор – ВИЖ

Информация за изпълнение на договора – ВИЖ


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА


Процедура: Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана

Описание: Предмет на поръчката е „Предоставяне на закуска и поевтиняване на обяд на учениците от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна“

Състояние: Възложена 

Публична покана – ВИЖ

Публична покана АОП – ВИЖ

Договор – ВИЖ


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА


 Процедура: Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана

Описание: Предмет на поръчката е „Доставка на 20 000 литра дизелово гориво за нуждите на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна за отоплителния сезон 2012 – 2013г“

Състояние: Възложена

Публична покана – ВИЖ

Публична покана АОП – ВИЖ

Договор – ВИЖ