Работа в Socrative

Защо харесвам този инструмент – безплатен, удобен и многофункционален

Вход за учител: https://b.socrative.com/login/teacher/

Вход за ученик: https://b.socrative.com/login/student/

 • С него можем да създадем и излъчим  викторина, която учениците да попълнят както в реалното време на класните занятия, така и за домашна работа.
 • Учениците могат да работят индивидуално или в група, на собствена скорост или със скорост зададена от учителя (в час);
 • Учителят придобива пълна картина на постиженията на учениците, тъй като системата генерира и дава обратна връзка в реалното време на занятието за резултатите на целия клас, на отделния ученик и дава бърз ориентир за силните и слабите страни на ученическите знания;
 • системата генерира викторината и във pdf файл, който учителят да използва като тест или работен лист;
 • Всеки учител може да сподели своя викторина, която да бъде персонифицирана, променена и използвана от други учители в техните класни стаи;
 • Инструментите на сайта позволяват освен викторини да се създават и изходни билети, които могат да бъдат като кратки въпроси изискващи свободен отговор, вярно-невярно отговори, избор на верен отговор от няколко възможни;
 • Инструментите на сайта позволяват и използване на състезателен и забавен елемент при провеждане на викторината – под формата на състезание с ракети или други герои.

Принципът на работа със Socrative е следният: Учителят използва учителски акаунт https://b.socrative.com/login/teacher/, за да създаде викторина (или изходен билет). Той подава специален код на класната стая на своите ученици, които се записват с него в ученическия лог на сайта, пишат своето име и попълват викторината. След тяхното приключване, учителят получава генерираната от сайта информация за резултатите на учениците, която той/тя може да използва по предпочитан от него/нея  начин. Ще се опитам да визуализирам тези основни моменти с кратки видеа.
1. Логване в учителски акаунт от учителя – може  да се случи с мейл и парола, както и чрез активен Google + акаунт. Аз го правя по втория начин. Във видеото показвам и как си променям името на класната стая, така, че да е удобно за моите ученици да се включат по възможно най-бърз начин с изписването му (ще покажа после как).

https://youtu.be/aqZ7yuQSVao

 1. Създаваме викторина с трите типа въпроса: вярно-невярно, избор на верен отговор от няколко възможни, свободен отговор.

 1. Учителят трябва да излъчи викторината, за да осигури достъпа на учениците до нея . Това той може да направи  като зададе параметрите и с бутона за QUIZ (или бутона SPACE RACE, ако иска  учениците да бъдат ангажирани със състезателен елемент). Как учителят задава излъчването с бутона QUIZ от сектора LAUNCH:
 • избира викторина от списъка на своите готови викторини;
 • избира 1 от трите типа на стартиране – 1. учениците на собствена  скорост получават обратна връзка на момента; 2. учениците на собствена скорост, но не получават обратна връзка; 3. скоростта и задаване на всеки въпрос се ръководи от учителя.
 • учителят променя настройките на викторината – скрива имената, разбърква реда на въпроси и отговори
 • скрива обратната връзка или крайния резултат от учениците
 • стартира излъчването

https://youtu.be/gtcgm-XwXe8

 1. За да достигнат викторината, учениците се вписват в ученическия отдел на сайта https://b.socrative.com/login/student/ или мобилно приложение SOCRATIVE STUDENT, ако работят на мобилни устройства. Те вписват  кода на класната стая, който получават от своя учител и отговарят на въпросите. В реално време учителят получава техните отговори в систематизиран табличен вид.

https://youtu.be/9D0lU3nCxn8

Учителят може да изтегли отговорите на всеки ученика поотделно, също и резултата на целия клас и да види отговорите в прогрес – на кои от тях учениците са се затруднили най-много, което му  дава и възможността да промени и направи обучението по-диференцирано.


Автор на материала: Росица Минева