Проект „Ремонтът на моето училище“

Проектът е изготвен в часовете по Профилирана подготовка Модул Мултимедия през учебната 2020 /2021 г. от учениците в 11 клас на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна, с ръководител Драгомира Тасева.