Заповед за продължаване на обучението в електронна среда от 8.11.2021г. до 12.11.2021г.

Заповед за продължаване на обучението в електронна среда от 8.11.2021г. до 12.11.2021г.