Заповед за обучение в режим на ротация от 07.02.22г. до 11.02.22г.

Заповед за обучение в режим на ротация от 07.02.22г. до 11.02.22г.