„Поговорките в живота“ / “Sayings in Life” – проект в платформата eTwinning.net

Ученици от 11 и 7 “а“ клас работиха по проекта „Поговорките в живота“ (“Sayings in Life”). Дейностите се извършваха онлайн чрез платформата eTwinning.net. Учениците работиха съвместно с ученици от няколко държави, а именно: Турция (8 училища), Румъния (2 училища), Йордания (3 училища), Грузия, Италия и Гърция.
Целите на проекта бяха:
1. Да се развиват уменията за говорене на английски език по време на проведените уебинари.
2. Да се използват web 2.0 инструменти за създаване на презентации, видео, анимация, създаване на история,публикуване в блог и акростих.
3. Запознаване с поговорки и пословици на други народи и как се използват в ежедневието им. Представяне на родни поговорки и пословици.
Използвани бяха следните мобилни приложения: Thinglink, Ourboox, Canva, Genially, Plotagon studio и др.
Преди започване на дейностите по проекта, учениците се запознаха и изработиха постери с правилата за безопасна работа в интернет.
Проектът може да се види на следния линк:

https://twinspace.etwinning.net/204556/home