Ученик на годината – стипендия Кирил Десподов

Уважаеми родители, скъпи ученици!
За поредна година през месец май ще бъдат отличени ученици на годината, ще бъде връчена и Паисиева награда по утвърдени критерии и за първа година ще бъде връчена стипендия „Кирил Десподов“, основана лично от него. Тя ще бъде връчена на ученик, отговарящ на критерии: отличен успех, постигнати резултати на състезания и олимпиади, добро поведение, без наложени санкции и отсъствия по неуважителни причини. При повече от един ученик, отговарящ на тези критерии, те ще имат възможност да напишат мотивационно писмо до него, което ще бъде и решаващо при избора.