Заповед за организация на дейностите за 23, 24, 25 и 26.05.23г.