Спечелени проекти, клубна и спортна дейност за учебната 2023-2024г.

С радост ви съобщаваме, че и тази година ще предложим богато разнообразие от извънкласни занимания. Благодарeние на спечелени проекти по няколко национални програми, ще организираме по-добре свободното време на учениците и ще подобрим интериора на училището.

Чрез проект в размер на 15 000 лв. по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ ще създадем неформален кът за четене във фоайето на училището, ще обогатим библиотечния фонд на училището с нови книги, а освен това ще дооборудваме класна стая за хуманитарни науки и ще създадем стая за интереси.

С друг проект за 3 394 лв. по Национална програма Национална програма „България – образователни маршрути“ Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“ нашите най-малки ученици от 2. до 4. клас ще имат възможност да посетят Регионален исторически музей гр. Благоевград, Кордопулова къща гр. Мелник и Национален исторически музей, град София.

Благодарение на Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ сме сформирали два отбора по баскетбол и футбол с ръководител Иван Златков, вокална група „Пирински звуци“ с ръководител Георги Петков и Арт група „Млади художници“ с ръководител Милена Иванова.

Ще бъдат сформирани клубове за занимания по интереси по Наредба за приобщаващо образование. В 11-те клуба ще бъдат включени ученици от 2. до 10. клас. Ето и самите клубове:
„Чудеса от нашите ръце“ с ръководител Величка Костадинова
„В чудния свят на математиката“ с ръководител Снежана Ташева
„Танцова и музикална група „Звездна светлина“ с ръководител Ваня Иванова
„Природата на родния край“ с ръководител Екатерина Димитрова
„Забавна математика“ с ръководител Юлия Янева
„Родна реч“ с ръководител Евгения Петкова
Клуб „Сръчковци“ с ръководител Ваня Ангелова
„Езиково пътешествие“ с ръководител Илияна Андонова
„Забавният свят на фотографията“ с ръководител Димитър Лазаров
„Фолклорът-пъстър и танцувален“ с ръководител Адриана Живкова
„Краезнание“ с ръководител Кристина Христова