План за работа на училището през учебната 2020- 2021 година в условията на COVID- 19

План за работа на училището през учебната 2020- 2021 година в условията на COVID- 19 Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с Read More …