Заповед за организация на учебния процес на 27 и 28 май 2021г.

Заповед за организация на учебния процес на 27 и 28 май 2021г.