Заповед за организация на присъственото обучение от 31 май 2021г.

Заповед за организация на присъственото обучение от 31 май 2021г.