Отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители

Отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители

„О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти и сияйни, благородни,
вий сте нашите знамена,
нам за вечни времена.“

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нашата държава и нейния морал. Заветите на нашите народни будители ни помагат да бъдем добри, достойни и успешни. С тях можем да направим България силна, независима и просперираща държава, а народът ни ще бъде единен, щастлив и благоденстващ.
Славата на пръв будител на нацията заслужено носи Паисий Хилендарски, патронът на нашето училище. Народът ни го знае и почита като Отец Паисий. В далечните времена преди повече от два века и половина, през 1762 г., Паисий Хилендарски написва своята „История Славянобългарска”.
По случай празника учениците от СУ “Св.Паисий Хилендарски“ гр.Кресна с ентусиазъм се включиха в различни изяви – стихотворения, песни, рисунки и табла.
Честит Ден на народните будители!
Да бъдем упорити в пребъдването на духовните ценности и доброто!

 

Видео на класовете

Вокална група

 

1а. клас

1б. клас

 

2а. клас

 

2б. клас

3б. клас

4б. клас

6б. клас

6б. клас

7б. клас

11. клас

Галерия рисунки на ученици