Заповед за преминаване към обучение в електронна среда

Заповед за преминаване към обучение в електронна среда