Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение от 29.11.21г. до 3.12.2021г.

Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение от 29.11.21г. до 3.12.2021г.