Заповед за обучение от 16.12.2021г.

Заповед за обучение от 16.12.2021г.