Заповед за обучение в режим на ротация от 14.02.22г. до 18.02.22г.

Заповед за обучение в режим на ротация от 14.02.22г. до 18.02.22г.