Заповед за присъствено обучение от 24.02.2022г.

Заповед за присъствено обучение от 24.02.2022г.