Ден на толерантността

Днес, 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността.
Толерантност означава уважение, доброта, приемане и разбиране на човешката индивидуалност.
Толерантност – това е висша добродетел, която всеки трябва да притежава, за да изградим и да живеем в един по-добър свят.
В СУ “Св. Паисий Хилендарски” учениците от 12. клас подготвиха по една картичка с послания за всеки клас в училището ни и дадоха истински пример за това какви трябва да бъдем – добри, отзивчиви, толерантни!