Ден на толерантността

Днес, 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността. Толерантност означава уважение, доброта, приемане и разбиране на човешката индивидуалност. Толерантност – това е висша добродетел, която всеки трябва да притежава, за да изградим и да живеем в един по-добър свят. В Read More …