25 март – Благовещение и Ден на търпението

Днес учениците от 11. клас проведоха съвместен час с учениците от 4. клас по повод 25 март – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО и празника Благовещение.
В началото на часа ученици от 11. клас запознаха останалите ученици с най-характерното за празника Благовещение и Международния ден на търпението, след което заедно изготвиха табло на търпението. Часът мина под ръководството на г-жа Милена Иванова, г-жа Соня Бойкова, г-жа Цветана Петрова и г-жа Василка Петрова.