Отбелязване на Световния ден на водата

Днес 22.03.2023г. беше отбелязан „Световния ден на водата“. В часовете по информационни технологии бяха изработени картички от ученици от 12. клас, които бяха раздадени на 4а. и 4б. клас от единадесетокласниците на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр.Кресна. Беше им изнесена и беседа под формата на занимателни игри.

Съвместно с РИОСВ и техния представител г-жа Василка Топчиева бяха изнесени лекции за значението, опазването и пречистването на водата в 5а, 5б и 6 клас.