Открит бинарен урок по ХООС и ИТ

Днес 28.03.2023г. в 7б. клас се проведе открит бинарен урок по ХООС и ИТ на тема „Хлор, халогеноводороди и солна киселина“. Учениците, разделени на отбори, приложиха наученото по ИТ, изготвяйки таблици, с които онагледиха химичните и физичните свойства на всичко взето по Химия в последните няколко седмици. Бялата дъска беше заменена от интерактивен дисплей, където в реално време г-жа Тасева и г-н Лазаров имаха възможност да следят работата на учениците и да им дават насоки.

На урока присъстваха учители от училището, Анета Стоянова – старши експерт по природни науки и екология и Славка Манова – старши експерт по математика от РУО Благоевград.