Акция „Жълти стотинки“ в нашето училище

В рамките на акция „Жълти стотинки“ през 2023г. децата от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр.Кресна събраха 8.07 кг монети. Тази година дарените средства ще бъдат използвани за закупуване на медицинско оборудване за Детско отделение в МБАЛ – гр.Велинград.