Открит интердисциплинарен урок по Физика и астрономия и Компютърно моделиране и информационни технологиии

Използването на дигиталните технологии в обучението, безспорно допринася за повишаване на интереса към учебния процес.
На 30 януари 2024 година в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ се проведе открит интердисциплинарен урок по физика и астрономия и компютърно моделиране и информационни технологиии на тема: „Представяне и изчисляване на физични величини и зависимости в електронни таблици“ в 7. клас. Урокът се проведе съвместно с г-н Живко Костадинов – учител по компютърно моделиране и информационни технологии и г-н Димитър Лазаров – учител по физика и астрономия. Те показаха как чрез възможностите, които ни предоставя дигиталната раница, използването на MOZABOOK, Office 365, 3D симулации, различни интерактивни методи и виртуални лаборатории (като Phet Colorado) можем да улесним работата на учителя в час и да разнообразим часовете на учениците. Чрез открития урок колегите споделиха добри практики и показаха, че може да бъде интересно и най-важното да помага за трайното овладяване на знания, умения и компетентности на учениците.
Гости на открития урок бяха г-н Ивайло Златанов, началник на РУО – Благоевград, г-жа Анета Стоянова, старши експерт по природни науки и екология, г-жа Василка Петрова, старши експерт по информатика и ИТ, г-жа Драгомира Тасева, директор на училището, учители по физика и астрономия и информационни технологии от гр. Гоце Делчев, гр. Сандански, гр. Симитли, с. Микрево, с. Мосомище, с. Крупник и Благоевград, които оцениха високо труда и старанието на двамата учители.
Удоволетворени от показаните умения на колегите, от знанията и активността на учениците от 7. клас, всеки учител „си открадна“ по нещо, което да приложи в своята практика.