Откриване на учебната 2022-2023г. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна

На 15 септември учениците от Кресна  отново  получиха предесенен  знак да  прескочат  поточето на лятото и да се съберат  в училищния двор със зелени изгреви, кестени с царствени корони и свенливи липи, ухаещ на прясно окосено сено и спомени. Директорът Read More …