Посещение на Регионален исторически музей гр. Благоевград

Днес учениците от 6. клас посетиха Регионалния исторически музей в гр. Благоевград. Посещението се осъществи във връзка със спечелен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 3 „Културните институции като образователна среда“. Учениците слушаха с голям интерес беседите на тема „Застрашени диви животни“ и „Денят на благодарността“. Темите са подбрани от учебното съдържание по английски език в 6. клас. Радваме се, че имаме възможността да участваме в този проект, тъй като това дава добавена стойност на уроците, в които се запознаваме с причините да бъдат застрашени дивите животни. Също така учениците се запознават с английската култура и традиции и се прави паралел с българската култура.
Благодарим на Регионален исторически музей гр. Благоевград за гостоприемството и увлекателните беседи!