Подкрепа за проект „Пилон Рожен – Най-високото знаме в Европейския съюз“

По инициатива на Вероника Панова, ученичка от 11. клас и Ученическият съвет към СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна, подпомаган от Валентин Богоев – педагогически съветник, се проведе благотворителен Великденски базар в периода 5.04.-7.04.2023г.
Учениците от начален етап и от клубовете за занимания по интереси се включиха в базара с изработването на картички и великденска украса, а със съдействието на родители бяха приготвени вкусни сладки.
Със събраната сума от базара ще се подкрепи реализирането на проект „Пилон Рожен“. Проектът е свързан с издигане на българското знаме на внушителен пилон от 111 метра в сърцето на Родопите, на Роженските поляни.
Нека да запазим вяра в корените и традициите ни.